top of page

Acerca de

App Privacy Policy

חשוב לנו לשמור ולכבד את פרטיותך ופרטיות שאר המשתמשים. לכן, ניסחנו את תנאים אלו.

 1. אנו אוספים סוגים שונים של מידע ממקורות רבים, כמפורט להלן:

  1. מידע שאתה בחרת לתת לנו:

   • כאשר אתה משתמש בשירותים, אנו אוספים מידע שאתה משתף. לדוגמא: השירותים שלנו דורשים חשבון אישי, לשם כך נזדקק למידע מסוים עליך, כמו מספר דרכון, אי-מייל, מס' טלפון, תאריך לידה, מין, וכו'.

   • כאשר אתה משתמש בשירותים אתה מספק מידע. עליך לקחת בחשבון שכאשר אתה מאפשר לגורם כלשהו (כגון מדריך הטיול) לצפות במידע השייך לך, הוא עשוי לשמור אותו בחזקתו האישית.

  2. מידע שאנו מקבלים כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו:

   • מידע על פעילותך בשירותים, ובכלל זה שירותי מיקום, ככל שאישרת אותם.

   • מידע אודות תכנים שהעלית, לרבות אופן וכמות הצפייה בהם.

   • מידע לגבי החומרה ומערכת ההפעלה דרכה מועלה או נצפה התוכן.

  3. מידע שאנו מקבלים מצד שלישי:

   • מידע הנמסר לנו ממדריך הטיול ומחברת התיור.

   • מידע שאנו אוספים כדי לפתח שירותים חדשים ולשפר את הקיימים.

 2. איך אנו משתפים מידע:

  1. אנו משתפים מידע עם מדריך הטיול וחברת התיור, ובכלל זה:

   • מידע עליך, כמו שם ושם משפחה.

   • מידע על אופן שימושך בשירותים.

   • כל מידע שהסכמת לחלוק.

  2. אנו עשויים לשתף מידע עם צדדים שלישיים, ובכלל זה:

   • עם נותני שירותים או שותפים עסקיים.

   • אם הפעולה נדרשת ע"פ כל חוק, תקנה, בקשה ממשלתית, חקירה וכו'.

   • לשם הגנה על זכויותינו, רכושנו, ביטחוננו ובטחון המשתמשים שלנו, או על מנת לחשוף עבירה על כל דין או הפרת הסכם.

   • במקרה של מיזוג או רכישת המפעילה, השקעה בה, חדלות פרעון וכו'.

   • בעתיד אולי עם מפרסמים.

 3. מידע שאתה בוחר לשתף עם צדדים שלישיים:

  1. השירותים שאנו מספקים עשויים להכיל קישורים לאתרים או שירותים של צדדים שלישיים אשר משתפים עמנו פעולה. כאשר אתה בוחר להשתמש באותם אתרים או שירותים, אתה מספק מידע (כולל מידע אישי) ישירות לאותו צד שלישי.

  2. אתה מסכים במפורש לכך שאנו לא אחראים לדרך שבה אותם צדדים שלישיים מנהלים את אותו מידע. אנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

 4. אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת ללא הודעה מראש. עליך להתעדכן בפרטי מדיניות מעת לעת באתר האינטרנט שלנו.

 5. על ידי שימוש בשירותינו אתה מסכים לכך שאנו נשלח לך מידע שיווקי ו/או הצעות לשימוש בשירותים או מוצרים שונים שלנו, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, אלא אם הודעת לנו במפורש אחרת באמצעות אימייל.

 6. ניתנת למפעילה או מי מטעמה או הקשור עמה הרשות להשתמש בשמך ובפרטיך כמפורט בהסכם זה.

Tel. +972-52-3133311

Contact Us

bottom of page